Bitki Koruma Bülteni

Bitki Koruma Bülteni, 1952 yılından beri Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından üç ayda bir olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergi, yurt içinde 800 kuruluş ve üniversiteye ücretsiz olarak; yurt dışında da 250 kuruluşa değişim karşılığı gönderilmektedir.

Bültende, ülkemizde bitki ve bitkisel ürünlerdeki hastalık, zararlı ve yabancı ot konularında yapılan taksonomik, biyolojik, ekolojik, fizyolojik ve epidemiyolojik çalışmalar ve mücadele yöntemleri ile ilgili araştırmaların yanı sıra, zirai mücadele ilaçlarının kalıntı, toksikoloji ve formülasyonlarına ait araştırmalar da yayınlanmaktadır.

tr>
Sahibi: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü adına: 
Sorumlu Müdür
Dr. Ayşe ÖZDEM
Bitki Koruma Bülteni Yayın Kurulu
  Dr. Ayşe ÖZDEM
  Dr. Selçuk Başaran
  Dr. Mustafa ÖZDEMİR
  Dr. E.Numan BABAROĞLU
  Dr. Aynur KARAHAN
  Dr. Arzu AYDAR
  Dr. Burcu TURGAY
  Dr. Emre EVLİCE
  Dr. Sirel CANPOLAT
  Dr. Pelin AKSU
  Dr. Yasemin GÜLER
  Dr. Mustafa ALKAN

Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 PK:49

06172     Yenimahalle      ANKARA

Tel       : 0 312 344 59 93 (4 hat)

Faks    : 0 312 315 15 31

E-mail  : bitkikorumabulteni@zmmae.gov.tr