Bitki Koruma Bülteni, Cilt 51, Sayı 1 (2011)

Artvin ilinde saptanan euphthiracarid akarlar (Acari: Oribatida)

Nusret AYYILDIZ, Hatice AYDIN YÜKSEL, Ayşe TOLUK

Özet


Bu çalışma Artvin ilinin euphthiracarid akarlarını saptamak üzere yapılmıştır. Bu amaçla 1992–1994 yılları arasında Artvin ilindeki çeşitli lokalitelerden toprak, döküntü, ağaç kabuğu, yosun ve liken örnekleri alınmıştır. Toplanan örneklerdeki akarlar Berlese hunileri kullanılarak ekstrakte edilmiştir. Stero, ışık ve tarama elektron mikroskoplarında incelenen akarların teşhisleri literatüre dayanarak yapılmıştır. Çalışma sonunda Euphthiracaridae Jacot, 1930 familyasına ait üç takson tespit edilmiştir. Bunların Acrotritia ardua ardua (Koch, 1841), Acrotritia duplicata (Grandjean, 1953) ve Euphthiracarus (E.) cribrarius (Berlese, 1904) olduğu belirlenmiştir. Bu türlerden Acrotritia ardua ardua (Koch, 1841) ve Euphthiracarus (E.) cribrarius Türkiye’den daha önce kaydedilmiş olup, Acrotritia duplicata (Grandjean, 1953) ise Türkiye faunası için yeni kayıt niteliğindedir.

Tam Metin: PDF