Cilt 51, Sayı 1 (2011)

İçindekiler

Makaleler

Artvin ilinde saptanan euphthiracarid akarlar (Acari: Oribatida) Özet PDF
Nusret AYYILDIZ, Hatice AYDIN YÜKSEL, Ayşe TOLUK
Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerinde Portakal güvesi, Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)’nın ergin popülasyon değişimi Özet PDF
Naim ÖZTÜRK, M. Rifat ULUSOY
Doğu Anadolu bölgesinde meyve ağaçlarında sorun olan fungal etmenlerin tespiti Özet PDF
Ahmet Yasin GÖKÇE, Semra TURAK, Selahattin ALBAYRAK, H. Reşat AKBAŞ
Bazı insektisitlerin Süne yumurta parazitoitleri Trissolcus spp. (Hymenoptera: Scelionidae)’nin erginine etkileri Özet PDF
Numan E. BABAROĞLU, Avni UĞUR
Helicoverpa armigera (Hübner)(Lepidoptera: Noctuidae)’nın hassas ve tarla popülasyonlarında enzim aktivitelerinin belirlenmesi ile insektisitlere dayanıklılık arasındaki ilişki Özet PDF
Sakine UĞURLU KARAAĞAÇ, Mesude İŞCAN, M. Oktay GÜRKAN
Sulfosulfuron ve Mesosulfuron + Iodosulfuron’ un topraktaki kalıntılarının ayçiçeği fide bioassayi ile belirlenmesi Özet PDF
Ahmet Tansel SERİM, Salih MADEN
Sıvı tohum ilaçlarının tohumluğa üniform dağılımının tespitinde Cipac analiz yönteminin uygulanabilirliğinin araştırılması Özet PDF
Faruk DOĞAN, Murat KAHYAOĞLU, Cenk YÜCEL