Cilt 55, Sayı 3 (2015)

İçindekiler

Makaleler

Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde Pistacia spp. yapraklarında gal oluşturan Yaprakbiti türleri, yayılış alanları ve doğal düşmanları Özet PDF
Mehmet ÇULCU, Cafer MART
Türkiye akar faunası için yeni bir kayıt: Eremobelba geographica Berlese, 1908 (Acari, Oribatida) Özet PDF
Ayşe TOLUK, Nusret AYYILDIZ, Ali Tuğrul AKİN, Handan Ezgi AKİN
Bazı bitki ekstraktlarının Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)’e olan kontak toksisiteleri Özet PDF
Murat Nadi TAŞ, Meryem UYSAL, Hüseyin ÇETİN
Tanacetum abrotanifolium (L.) Druce (Asteraceae) ekstraktlarının Sitophilus granarius ile Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)’ye uzaklaştırıcı etkilerinin zorunluluk testleri ile belirlenmesi Özet PDF
Mustafa ALKAN, Ayhan GÖKÇE, Halit ÇAM
Biber seralarında kök-ur nematodlarına karşı farklı sulama sistemleri ile alternatif mücadele yöntemlerinin belirlenmesi Özet PDF
Halil TOKTAY, Mustafa IMREN, Refik BOZBUGA
Bazı buğday çeşitlerinin patojen Rhizoctonia tür ve anastomosis gruplarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi Özet PDF
Filiz ÜNAL, F. Sara DOLAR, A. Kadir AKAN
Bazı arpa çeşitlerinin Drechslera teres f. teres’e fide dönemi tepkilerinin belirlenmesi Özet PDF
Burcu YAZICI, Aziz KARAKAYA, Arzu ÇELİK OĞUZ, Zafer MERT
Bazı arpa çeşitlerinin ve ileri kademe arpa hatlarının Rhynchosporium commune’a fide dönemi tepkilerinin belirlenmesi Özet PDF
Mohammad Reza AZAMPARSA, Zafer MERT, Aziz KARAKAYA, İsmail SAYİM, Namuk ERGÜN, Sinan AYDOĞAN