Ayla, Ç.

  • Cilt 21, Sayı 3 (1981) - Makaleler
    Orta Anadolu Bölgesinde kavunlarda kök çürüklüğü ve solgunluk hastalığına neden olan fungusların (Pythium spp., Rhizoctonia sp., Fusarium spp.) zarar derecelerini etkileyen faktörler ve mücadele metodları üzerinde ara
    Özet  PDF