ALAOĞLU, Özdemir

  • Cilt 53, Sayı 2 (2013) - Makaleler
    Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera : Pyralidae)’ya fumigant etkileri
    Özet  PDF