Avcı, Ü.

  • Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) - Makaleler
    Karadeniz Bölgesi’nde Elma iç kurdu [Cydia pomonella L.)(Lep.:Tortricidae)] mücadelesinde çiftleşmeyi engelleme yönteminin uygulanma olanakları üzerinde araştırmalar
    Özet  PDF