ASAV, Ünal

  • Cilt 56, Sayı 4 (2016) - Makaleler
    Veratrum album L. (Adi çöpleme) Üzerinde Bulunan Stemphylium vesicarium (Wallr.) Simmons’un Biyolojik Mücadele Potansiyelinin Belirlenmesi
    Özet  PDF