Aktuna, İ.

  • Cilt 23, Sayı 3 (1983) - Makaleler
    Buğday sürme etmenleri ((Tilletia foetida Wallr. Liro ve Tilletia caries(D.C.) Tul.)’nin Türkiye’de yayılmış olan ırklarının saptanması üzerinde araştırmalar.
    Özet  PDF
  • Cilt 26, Sayı 3-4 (1986) - Makaleler
    Orta Anadolu Bölgesinde Arpada Kök Çürüklüğüne Neden Olan Drechslera sorokiniana “Sacc.? Subram. And Jain’ya Karşı Mücadele Yöntemleri Üzerinde Ön Araştırmalar.
    Özet  PDF