ARICI, Şerife Evrim

  • Cilt 57, Sayı 1 (2017) - Makaleler
    Farklı fusarik asit ve bor konsantrasyonları altında in vitro da kültüre alınan patates (Solanum tuberosum cv. Agria) sürgünlerinin gelişimi ve antioksidan tepkileri
    Özet  PDF