Alkan, A.

  • Cilt 1, Sayı 6 (1960) - Makaleler
    Türkiye soğanlarında ilk defa rastlanan bir böcek “Exora collaris Ham.1823, Col. Chrysomelidae?.
    Özet  PDF