AKAN, A. Kadir

  • Cilt 55, Sayı 3 (2015) - Makaleler
    Bazı buğday çeşitlerinin patojen Rhizoctonia tür ve anastomosis gruplarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi
    Özet  PDF