Akıncı, A.R.

  • Cilt 22, Sayı 1 (1982) - Makaleler
    Güneydoğu Anadolu bölgesinde kültür bitkilerinde zararlı olan Dağ serçesi (Passer montanus L.) nin yayılışı, ekonomik önemi, biyoekolojisi ve uygun savaş yöntemleri üzerinde araştırmalar.
    Özet  PDF
  • Cilt 24, Sayı 2 (1984) - Makaleler
    Çekirge Nimf Yoğunluğunun Tesbitinde Uygulanan m2’de Sayım Yöntemi Yerine Atrapla Sayım Yönteminin Kullanılma Olanağı Üzerinde Araştırmalar.
    Özet  PDF