AKBAŞ, Birol

  • Cilt 51, Sayı 2 (2011) - Makaleler
    Amasya ve Tokat illerinde yetiştirilen eriklerde Elma mozaik virüs (Apple mosaic virus, ApMV)’ü enfeksiyonu ve yaygınlığı
    Özet  PDF