Ökten, E.M.

  • Cilt 39, Sayı 3-4 (1999) - Makaleler
    Türkiye nematod faunası için Tylenchidae (Tylenchida: Nematoda) familyasına bağlı yeni türler ve Malenchus bryophilus (Steiner, 1924) Andrassy, 1980’un taksonomik özellikleri.
    Özet  PDF