AYDINLI, Gökhan

  • Cilt 57, Sayı 4 (2017) - Makaleler
    Bazı hıyar çeşitlerinin kök-ur nematodları Meloidogyne arenaria ve M. incognita’ya konukçu reaksiyonu
    Özet  PDF