ARMAĞAN, Göksel Adnana menderes Üniversitesi, Ziraat Fak., Aydın

  • Cilt 54, Sayı 2 (2014) - Makaleler
    Gaziantep ve Kilis illeri kırmızı mercimek tarlalarındaki canavar otlarının [Orobanche crenata Forsk. ve Phelipanche aegyptiaca (Pers.)] yaygınlığı, yoğunluğu ve üreticilerin yabancı ot sorunlarına yaklaşımları
    Özet  PDF