AKYOL, Hüseyin

  • Cilt 51, Sayı 2 (2011) - Makaleler
    Samsun ve Amasya illerinde buğday üretim alanlarında enfeksiyona neden olan Barley yellow dwarf virus-PAV ve Barley yellow dwarf virus-MAV virüslerinin araştırılması
    Özet  PDF