AKTAŞ, H.

  • Cilt 48, Sayı 3 (2008) - Makaleler
    İç Anadolu Bölgesi’nde kavaklarda kurumalara neden olan Cytospora chrysosperma “Pers.? Fr.’nın morfolojik özellikleri, zarar durumu ve Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) arasındaki ilişkiler
    Özet  PDF