Aktaş, H.

 • Cilt 26, Sayı 3-4 (1986) - Makaleler
  Orta Anadolu Bölgesinde Arpada Kök Çürüklüğüne Neden Olan Drechslera sorokiniana “Sacc.? Subram. And Jain’ya Karşı Mücadele Yöntemleri Üzerinde Ön Araştırmalar.
  Özet  PDF
 • Cilt 26, Sayı 1-2 (1986) - Makaleler
  Türkiye’de Ekimi Yapılan ve Ümitvar Çeltik Çeşitlerinin Pyricularia oryzae Briet Cav. Drechslera oryzae Subram. and Jain ve Fusarium moniliforme Sheld.’ye Karşı Reaksiyonlarının Saptanması.
  Özet  PDF
 • Cilt 34, Sayı 3-4 (1994) - Makaleler
  Türkiye’de Ekimi Yapılan ve Ümitvar Olan Bazı Buğday ile Arpa Çeşit ve Hatlarının Önemli Hastalıklarına Karşı Reaksiyonlarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar
  Özet  PDF
 • Cilt 40, Sayı 1-2 (2000) - Makaleler
  Eskişehir ili hububat ekim alanlarında hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinin saptanması, buğday ve arpada Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram. and Jain'ya karşı genitör çeşit ve hatların belirlenmesi.
  Özet  PDF
 • Cilt 36, Sayı 3-4 (1996) - Makaleler
  Sakarya yöresinde buğday kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan hastalık etmenlerinin belirlenmesi ve bu etmenlerin buğday yetiştirme teknikleri ile ilişkileri üzerinde araştırmalar.
  Özet  PDF