ALTINOK, H. Handan Erciyes University

  • Cilt 52, Sayı 2 (2012) - Makaleler
    Antalya ve Mersin ili örtü altı patlıcan ekim alanlarında kurşuni küf ve beyaz çürüklük hastalıklarının yaygınlık oranlarının belirlenmesi
    Özet  PDF