Akman, K.

  • Cilt 21, Sayı 4 (1981) - Makaleler
    Ege Bölgesinde Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi L.)’ne Karşı Zehirli Yem Dal ilaçlama Yöntemini Uygulama olanakları Üzerinde Araştırmalar.
    Özet  PDF