AKAN, Kadir

  • Cilt 52, Sayı 3 (2012) - Makaleler
    Bazı buğday genotiplerinin kara pas hastalığının farklı ırklarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 55, Sayı 2 (2015) - Makaleler
    Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray illeri buğday ekim alanlarındaki Rhizoctonia tür ve anastomosis gruplarının belirlenmesi
    Özet  PDF