AK, Kibar

  • Cilt 50, Sayı 3 (2010) - Makaleler
    Fındık kurdu [Curculio nucum l. (col.: curculionidae)]’na karşı kimyasal mücadelede kullanılan farklı pülverizatör tiplerinin bazı faydalı ve zararlı böceklere etkileri
    Özet  PDF
  • Cilt 54, Sayı 1 (2014) - Makaleler
    Farklı yabancı ot mücadele yöntemlerinin Fındık Kokarcası [(Palomena prasina L.) (Hemiptera: Pentatomidae)] popülasyonu ve zarar durumuna etkisinin belirlenmesi
    Özet  PDF