Ağdacı, M.

  • Cilt 15, Sayı 3 (1975) - Makaleler
    Güney Anadolu Bölgesi sebze seralarında zarar yapan Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.) üzerinde sürvey çalışmaları.
    Özet  PDF
  • Cilt 26, Sayı 1-2 (1986) - Makaleler
    Marmara Bölgesinde Hububat Yetiştirilen Alanlarda Buğday Gal Nematodu (Anguina tritici Filibjev, 1936)’nun Yayılışı ve Bulaşma Oranlarının Saptanması Üzerinde Ön Çalışmalar.
    Özet  PDF