Akdoğan, M.

  • Cilt 9, Sayı 2 (1969) - Makaleler
    Kavun ve karpuzlardaki Solgunluk Hastalığı (Fusarium spp.)’na karşı ilaçlı mücadele usulünün araştırılması.
    Özet  PDF
  • Cilt 9, Sayı 1 (1969) - Makaleler
    Bağlarda Kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers) hastalığına karşı kimyevi mücadele usulünün ve hasat edilen üzümlerin SO2 gazı ile fümigasyona tabi tutulmak suretiyle dayanma müddetinin araştırılması.
    Özet  PDF