Altay, M.

  • Cilt 12, Sayı 1 (1972) - Makaleler
    Marmara Bölgesinde ekonomik önemi haiz şeftali zararlılarından Sitona crinitus Herbst., Phylobius argentatus L., P. canus L., ve Polydrosus impressifrons Gyll.’un yayılışları, biyolojileri ve mücadelesi üzerinde araştırmalar.
    Özet  PDF