Aydın, M.

  • Cilt 24, Sayı 2 (1984) - Makaleler
    Orta Anadolu Bölgesinde ambarlarda saklanan buğdayda zararlı olan ambar böceklerinin değişik ambarlama süreleri içinde neden olduğu ürün kayıplarının araştırılması.
    Özet  PDF
  • Cilt 27, Sayı 1-2 (1987) - Makaleler
    Ankara ve Eskişehir İllerinde Depolanmış Tahılda Zarar Yapan Buğday Biti (Sitophilus granarius L.)’nin Uygulamada Kullanılan Koruyucu İlaca Karşı Direnç Durumunun Araştırılması.
    Özet  PDF