Aytaş, M.

  • Cilt 32, Sayı 1-4 (1992) - Makaleler
    Japon Defne Beyazsineği (Parabemisia myricae) (Homoptera: Aleyrodidae)’nin Populasyon Değişimi, Doğal Düşmanları ve Konukçuları Üzerinde Araştırmalar
    Özet  PDF
  • Cilt 35, Sayı 3-4 (1995) - Makaleler
    Turunçgillerde zararlı olan Japon Defne Beyazsineği[Parabemısıa myrıcae (Kuwana) (Homoptera: Aleyrodıdae)]’nin morfolojik özellikleri üzerinde çalışmalar.
    Özet  PDF