ÖKTEN, M. E.

  • Cilt 48, Sayı 4 (2008) - Makaleler
    Ankara ili armut (Pyrus communis L.) bahçelerinde saptanan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar
    Özet  PDF