ARLI SÖKMEN, Miray

  • Cilt 53, Sayı 2 (2013) - Makaleler
    Bazı fasulye genotiplerinin Bean common mosaic virus (BCMV) ve Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV)’a dayanıklılık durumlarının kalitatif, kantitatif ve moleküler yöntemlerle belirlenmesi
    Özet  PDF