Altınyay, N.

 • Supplement 1 (1972) - Makaleler
  Amasya’da Ayva Monilyası (Monilia linhartiana Prill. et Del)’nın Durumu, Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar.
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 1 (1973) - Makaleler
  Şeftalilerde Sanjose Kabuklu Biti (Quadraspidiotus perniciosus Comst.)’ne karşı yapılan kış ilaçlamasının, Yaprak Kıvırcıklığı (Taprina deformans (Berk.) Tut.) hastalığı üzerindeki etkilerinin araştırılması.
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 3 (1973) - Makaleler
  Amasya ili kirazlarında zarar yapan Amasya kiraz hastalığı üzerinde araştırmalar.
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 4 (1973) - Makaleler
  Karadeniz bölgesi fındıklarında dal kurumaları üzerinde araştırmalar.
  Özet  PDF
 • Cilt 14, Sayı 4 (1974) - Makaleler
  Meyve ağaçlarında çiçeklenme devresinde kullanılan muhtelif fungisidlerin çiçek ve meyve tutumu üzerine etkilerinin tesbiti üzerinde ön çalışmalar.
  Özet  PDF
 • Cilt 15, Sayı 3 (1975) - Makaleler
  Amasya ve Samsun illerinde ayvalarda zarar yapan Monilia linhartiana Prill. Et Del’in apothes oluşumu üzerinde araştırmalar.
  Özet  PDF
 • Cilt 18, Sayı 1-4 (1978) - Makaleler
  Samsun’da Şeftali yaprak kıvırcıklığı hastalağı (Taphrina deformans (Berk) Tul.)’nın sekonder enfeksiyon durumu ve uygulanan yeşil aksam ilaçlamasının etkililiğinin araştırılması.
  Özet  PDF