ÇELİK, Nejla

  • Cilt 52, Sayı 3 (2012) - Makaleler
    Antalya ilinde örtüaltı biber yetiştiriciliğinde Patates Y virüsü (PVY) patotiplerinin belirlenmesi ve bazı biber çeşitlerinin PVY’ye karşı reaksiyonları
    Özet  PDF