ARSLAN, Neziha

  • Cilt 52, Sayı 2 (2012) - Makaleler
    Bazı bitki ekstraktları ve kimyasal maddelerin tütün mozaik virüsü enfeksiyonuna etkilerinin araştırılması
    Özet  PDF