AKSU, Pelin

  • Cilt 50, Sayı 1 (2010) - Makaleler
    İnvitro koşullarda Satureja cuneifolia Ten. uçucu yağının bazı buğday patojeni bakteriler üzerine antibakteriyel etkisinin araştırılması
    Özet  PDF
  • Cilt 52, Sayı 3 (2012) - Makaleler
    Bazı pestisitlerin sebzelerdeki kalıntı davranışlarının belirlenmesi üzerine çalışmalar
    Özet  PDF