AY, Recep

  • Cilt 49, Sayı 2 (2009) - Makaleler
    Bifenthrin’e dirençli Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)’de çoklu direnç, direnç kalıtımı ve Sitokrom P450 aktivitesinin belirlenmesi
    Özet  PDF