ALBAYRAK, Selahattin

  • Cilt 51, Sayı 1 (2011) - Makaleler
    Doğu Anadolu bölgesinde meyve ağaçlarında sorun olan fungal etmenlerin tespiti
    Özet  PDF
  • Cilt 51, Sayı 2 (2011) - Makaleler
    Erzincan ili bağlarında Bağ küllemesi [Erysiphe necator Schw. (Uncinula necator Schw.) Burr.] hastalığının mücadelesinde tahmin-uyarı modellerinden yararlanma olanakları üzerinde araştırmalar
    Özet  PDF