ACIÖZ, Sinan

  • Cilt 50, Sayı 3 (2010) - Makaleler
    Tarsus (Mersin) bağlarında zararlı Salkım güvesi [Lobesia botrana Den.&Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae)]’nin ergin popülasyon değişimi
    Özet  PDF