AYDOĞAN, Sinan

  • Cilt 55, Sayı 3 (2015) - Makaleler
    Bazı arpa çeşitlerinin ve ileri kademe arpa hatlarının Rhynchosporium commune’a fide dönemi tepkilerinin belirlenmesi
    Özet  PDF