AYDOĞAN, Sinan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

  • Cilt 53, Sayı 3 (2013) - Makaleler
    Bazı arpa genotiplerinin Drechslera teres f. maculata(Smed.-Pet., 1971)'ya karşı fide dönemi reaksiyonlarının belirlenmesi
    Özet  PDF