Çevik, T.

  • Cilt 28, Sayı 1-2 (1988) - Makaleler
    Karadeniz Bölgesinde Elma Ağaçlarında Zarar Yapan Elma Gövde Kurdu (Synanthedon myopaeformis Borkh.) (Lep. Aegeriidae)’nun Kimyasal Mücadelesi ve Buna Esas Teşkil Edecek Biyolojik Özellikleri Üzerinde Ön Çalışmalar.
    Özet  PDF
  • Cilt 36, Sayı 1-2 (1996) - Makaleler
    Orta Anadolu bölgesi ceviz ağaçlarında zararlı ve faydalı faunanın tespiti üzerinde araştırmalar.
    Özet  PDF