Çetin, V.

  • Cilt 34, Sayı 1-2 (1994) - Makaleler
    Akdeniz Bölgesinde Susamlarda Kökboğazı Çürüklüğü Hastalıkları
    Özet  PDF
  • Cilt 35, Sayı 3-4 (1995) - Makaleler
    Türkiye’de tanılanmış Sürme [Tilletia foetida (Wallr.) Liro ve T.caries (D,C.) Tul.] Irklarına karşı Akdeniz Bölgesinde bazı buğday çeşit ve hatlarının reaksiyonlarının belirlenmesi   üzerinde araştırmalar.
    Özet  PDF