Akmeşe, V.

  • Cilt 47, Sayı 1-4 (2007) - Makaleler
    Kışlaktan toplanan süne erginlerinde cinsel olgunluğa ulaşma zamanının ve sıcaklığın süne yumurta verimine etkisinin belirlenmesi.
    Özet  PDF