AKSU, Zümriye

  • Cilt 53, Sayı 1 (2013) - Makaleler
    Şeker pancarı küspesinden elde edilen aktif karbonun atık sulardaki 2,4-D ve Metribuzin pestisitlerinin adsorpsiyonunda kullanılabilirliğinin araştırılması
    Özet  PDF