Arslan, Z. Filiz

  • Cilt 52, Sayı 4 (2012) - Makaleler
    Doğu Akdeniz bölgesi örtüaltı domates yetiştiriciliğinde solarizasyon uygulamasının yabancı otlara ve verime etkisi
    Özet  PDF