AKTÜRK, Zafer

  • Cilt 51, Sayı 3 (2011) - Makaleler
    Diyarbakır ilinde Sphenoptera (Tropeopeltis) tappesi Marseul, 1865 (Coleoptera: Buprestidae)’nin bazı meyve ağaçlarındaki ergin yoğunluğunun tespiti
    Özet  PDF