Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 8 (1961) %10 Dieldrin ve Malathion Locquer %50 Dieldrin ve %25 Malathion W.P nin Tribolium . confusum erginlerine karşı toksit tesirleri üzerinde araştırma. Özet   PDF
T. Esin
 
Cilt 7, Sayı 4 (1967) %40 Aretit ıslanabilir toz ilacının aktif maddesinin tayini. Özet   PDF
B. Ersoy
 
Sayı 4 (1952) 1952 Yılında Enstitümüzde yapılan ilaç denemeleri Özet   PDF
A. Erkut
 
Cilt 2, Sayı 9 (1961) 1961 senesi pülvarizatörlerinde görülen yenilikler Özet   PDF
M. Oğuzer
 
Cilt 14, Sayı 2 (1974) 2,4 D + 2, 4, 5 T Ester’in Hububat kök çürüklüğü etmeni Griphosphaeria nivalis (Schaffnit)’ne olan yan tesirleri. Özet   PDF
O. Yeğen, S. İren
 
Sayı 3 (1952) 2.4-D preparatlarının tesiri ile kültür bitkilerinde meydana gelen deformasyonlar üzerinde bazı araştırmalar Özet   PDF
N. Göksel, S. Teoman
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) İnvitro koşullarda Satureja cuneifolia Ten. uçucu yağının bazı buğday patojeni bakteriler üzerine antibakteriyel etkisinin araştırılması Özet   PDF
Şenol ALTUNDAĞ, Aynur KARAHAN, Pelin AKSU, A. Osman KILIÇ
 
Cilt 51, Sayı 3 (2011) Aculus schlechtendali (Nalepa) (Acari: Eriophyidae)’nin Van ilinde farklı elma çeşitleri üzerindeki populasyon değişimi ve Zetzellia mali (Ewing)’nin etkisi Özet   PDF
Evsel DENİZHAN
 
Cilt 49, Sayı 2 (2009) Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae)’nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi Özet   PDF
İnanç ÖZGEN, Yusuf KARSAVURAN
 
Cilt 50, Sayı 2 (2010) Azadirachta indica A. Juss ekstraktlarının Patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)] Özet   PDF
Pervin ERDOĞAN, Seval TOROS
 
Cilt 50, Sayı 4 (2010) Azadirachta indica A. Juss ekstraktlarının Patates böceği[Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)]’ne beslenme engelleyici etkisi Özet   PDF
Pervin ERDOĞAN, Seval TOROS
 
Cilt 38, Sayı 3-4 (1998) Bacillus thuringiensis'li preparatların tarla ve laboratuvar şartlarında Patates böceği [Leptinotarsa decemlineata (Say)] larvalarına etkileri üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
R. Kedici, K. Melan, H. Bulut, G. Ünal, A. Has
 
Cilt 55, Sayı 4 (2015) Capsicum annuum L. (Solanaceae) ve Allium sativum L. (Amaryllidaceae) ekstraktlarının Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera:Aphididae) üzerine insektisit etkisi Özet   PDF
Pervin ERDOĞAN
 
Cilt 56, Sayı 1 (2016) Chrysomela (Melasoma) populi (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin bakteriyel patojenlerinin araştırılması Özet   PDF
Mustafa YAMAN, Eda DEMİRKOL, Ömer ERTÜRK
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1996) Chrysomela populi L. ve Chrysomela tremulae F. (Col.:Chrysomelidae) erginlerine konukçunun etkisi. Özet   PDF
H. Zeki, S. Toros
 
Cilt 37, Sayı 1-2 (1997) Ephestia kuehniella Zeller ve Sitotroga cerealella (Olivier) yumurtaları üzerinde Trichogramma evanescens Westwood’inbazı biyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Özet   PDF
Ali Özpınar
 
Cilt 35, Sayı 1-2 (1995) Ephestia kuehniella zell. (Lep.:Pyralidae) ile Rhyzopertha dominica F.(Col.: Bostrychidae)’nın laboratuvar koşullarında gelişmeleri ve rekabetleri üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
P. Erdoğan, O. Gürkan
 
Cilt 54, Sayı 3 (2014) Gymnodamaeus Kulczynski, 1902 (Acari, Oribatida, Gymnodamaeidae) türleri üzerine bir çalışma Özet   PDF
Ayşe TOLUK, Nusret AYYILDIZ
 
Cilt 52, Sayı 3 (2012) Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)’nın hassas populasyonu üzerinde topikal biyoanaliz yöntemiyle on iki insektisit için lethal doz (LD50) değerlerinin belirlenmesi Özet   PDF
Sakine UĞURLU KARAAĞAÇ, Metin KONUŞ
 
Cilt 51, Sayı 1 (2011) Helicoverpa armigera (Hübner)(Lepidoptera: Noctuidae)’nın hassas ve tarla popülasyonlarında enzim aktivitelerinin belirlenmesi ile insektisitlere dayanıklılık arasındaki ilişki Özet   PDF
Sakine UĞURLU KARAAĞAÇ, Mesude İŞCAN, M. Oktay GÜRKAN
 
Cilt 45, Sayı 1-4 (2005) Melia azedarach L. (Meliaceae) ekstraktlarının Patates böceği[Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)] larvalarının gelişimi üzerine etkisi. Özet   PDF
P. Erdoğan, S. Toros
 
Cilt 50, Sayı 4 (2010) Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae) popülasyonlarının karboksilesteraz E4 ve FE4 tiplerinin elektroforez ile belirlenmesi Özet   PDF
A. Sibel VELİOĞLU, Cem ERDOĞAN, M. Oktay GÜRKAN, Graham D. MOORES
 
Cilt 46, Sayı 1-4 (2006) Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae)’de insektisitlere direnç ile ilişkili karboksilesterazın spektrofotometre ve elektroforez ile belirlenmesi. Özet   PDF
A.S. Velioğlu, S. Toros
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) Nosema chaetocnemae Yaman & Radek, 2003 (Microspora)’ın iki farklı izolatının morfolojik ve enfeksiyon özellikleri açısından karşılaştırılması Özet   PDF
Mustafa YAMAN, Beyza Gonca GÜNER
 
Cilt 45, Sayı 1-4 (2005) Phenacoccus aceris (Signoret) (Hem.: Pseudococcidae)’in doğal düşmanları ve bunların populasyon dalgalanmaları ile unlubit popülasyonuna etkilerinin belirlenmesi. Özet   PDF
M.B. Kaydan, N. Kılınçer
 
Cilt 45, Sayı 1-4 (2005) Suturaspis pistaciae Lindinger (Hem.: Diaspididae) ve doğal düşmanlarının popülasyon gelişmesinin belirlenmesi. Özet   PDF
H. Bolu, N. Uygun
 
Cilt 27, Sayı 1-2 (1987) Oedaleus decorus (Germar) (Orthoptera: Acrididae)’un Biyolojisi Üzerinde Çalışmalar. Özet   PDF
B. Önalp
 
Cilt 24, Sayı 1 (1984) Solanum tuberosum L. varyetelerinin Leptinotarsa decemlineata (Say)’nın larva evreleri ve besin tercihi üzerindeki etkileri. Özet   PDF
B. Gürkan, A. Boşgelmez
 
Cilt 23, Sayı 4 (1983) Tetranychus urticae Koch ve Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) (Acarina:Tetranychidae)’un değişik sıcaklık ve nem koşullarında biyolojileri ve hayat tabloları. Özet   PDF
Z. Düzgüneş, S. Çobanoğlu
 
Cilt 8, Sayı 2 (1968) Acricide (Morocide) püskürtme tozunda müessir madde tayini. Özet   PDF
B. Ersoy
 
Cilt 4, Sayı 2 (1964) Acroptilon picris L. (Kekre)’nin herbisidlerle mücadele usulünün araştırılması. Özet   PDF
N.G. Kurhan
 
Cilt 8, Sayı 2 (1968) Acrotylus insubricus insubricus (Scop.) (Orthoptera: Acrididae)’ta besin tercihi. Özet   PDF
M.N. Şişli
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Acı biber (Capsicum annum L.) ekstraktının iki noktalı kırmızıörümcek, Tetranychus urticae Koch (Arachnida: Tetranychidae)’ye akarisit etkisi Özet   PDF
Pervin ERDOĞAN, Gülçin SALTAN, Betül SEVER
 
Cilt 23, Sayı 4 (1983) Adana koşullarında Pembekurt (Pectinophora gossypiella saund.)’un kışlama durumu ve ergin ömrü üzerinde ön çalışmalar. Özet   PDF
A. Belli, A. Tunç, N. Turhan, M.N. Yabaş, A. Kişmir, N. Kısakürek
 
Cilt 51, Sayı 4 (2011) Adana ve Mersin ili turunçgil bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)]’nin ergin popülasyon değişimi Özet   PDF
Naim ÖZTÜRK, Murat ÖLÇÜLÜ, M. Rıfat ULUSOY
 
Cilt 51, Sayı 3 (2011) Adana ve Mersin illeri zeytin bahçelerinde zararlı Zeytin pamuklubiti [Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera: Psyllidae)]’nin popülasyon değişimi Özet   PDF
Mustafa TÜFEKLİ, M. Rıfat ULUSOY
 
Cilt 49, Sayı 2 (2009) Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin bahçelerinde Şeftali güvesi [Anarsia lineatella Zell. (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin ergin popülasyon değişimi Özet   PDF
Adalet HAZIR, M. Rıfat ULUSOY
 
Cilt 42, Sayı 1-4 (2002) Adana'da örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde kullanılan metalaxyl+mancozeb ve procymidone etkili maddeli fungisitlerin kalıntılarının araştırılması. Özet   PDF
M. Kaya, S. Yücel
 
Cilt 16, Sayı 2 (1976) Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel ve Kahramanmaraş İlleri Patateslerinde Virüs Hastalıklarının ve Kesafetlerinin Simptomatolojik Olarak Tesbiti Üzerinde Çalışmalar. Özet   PDF
M. S. Dolar, N. Tekinel, Y. Z. Nas
 
Cilt 13, Sayı 3 (1973) Adana, Antalya, Hatay ve İçel illerinde domates virüs hastalıklarının yayılış alanlarının ve oranlarının tebiti üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
N. Tekinel
 
Cilt 15, Sayı 1 (1975) Adana, Hatay illeri tütünlerinde virüs hastalıklarının ve kesafetlerinin simptomatolojik olarak tespiti üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
Y. Z. Nas, N. Tekinel, M. S. Dolar
 
Cilt 22, Sayı 4 (1982) Adana, İçel ve Kahramanmaraş illeri elma bahçelerinde zararlı ve yararlı faunanın saptanması üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
A. Yigit, N. Uygun
 
Cilt 16, Sayı 3 (1976) Adapazarı Sarıkız Patateslerinde Şeftali Yaprak Biti (Myzodes persicae Sulzer) ve Patates Yaprak Biti (Macrosiphum euphorbiae Thomas)’nin Kışlama Durumu; Kış Konukçuları ve Populasyon Değişimleri Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
M. E. Göksu, E. D. Atak
 
Cilt 7, Sayı 1 (1967) Adi Tazyikli Sırt pülverizatörlerine konulan mekaniz karıştırıcıların rolü üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
C. Türkoğlu, Z. Öztürk
 
Sayı 4 (1952) Aelia rostrata üzerinde bir etüt Özet   PDF
İ. T. Dündar
 
Cilt 17, Sayı 2-4 (1977) Afyon ilinde Vişne ve Kiraz Ağaçlarında Görülen Virüs Hastalıkları Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
S. Kurçman
 
Cilt 3, Sayı 1 (1963) Ahşap mobilyada zarar yapan Ev Teke Böceği (Hylotrupes bajulus L.) üzerinde incelemeler. Özet   PDF
M. Özer
 
Cilt 9, Sayı 4 (1969) Akdarıda zarar yapan Sesamia cretica Led. üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
S. Ergül, N. Adıgüzel
 
Cilt 37, Sayı 1-2 (1997) Akdeniz bölgesi seralarında sebzelerde zarar yapan Kurşuni küf (Botryotinia fuckeliana 'De Bary' Whetzel) hastalığına karşı biyolojik mücadele olanakları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
İ. Ulukuş, Ş.A. Akteke, H. Damıdere, O. Develier
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1994) Akdeniz Bölgesi Örtü Altı Sebze alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar Özet   PDF
S. Yücel
 
Cilt 11, Sayı 4 (1971) Akdeniz Bölgesi bağlarında Bulaşık Soysuzlaşma (Fan leaf)'nın araştırılması. Özet   PDF
N. Tekinel, M.S. Dolar, Z. Nas, N. Bilgin, H. Salih, Y. Salcan
 
Cilt 35, Sayı 1-2 (1995) Akdeniz bölgesi kemirgen (Rodentia) faunası üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
M.A. Yüzbaş, O. Benli
 
Cilt 21, Sayı 2 (1981) Akdeniz bölgesi limonlarında görülen uçkurutan hastalığı (Deuterophoma tracheiphila (Petri) Kane. Et Ghik.)'nın savaş yöntemleri üzerinde araştırmalar Özet   PDF
N. Dinç, K. Turan, H. Salih
 
Cilt 33, Sayı 3-4 (1993) Akdeniz Bölgesi Meyve Fidanlıklarında Görülen Fungal ve Bakteriyal hastalıkların Tesbiti Üzerinde Araştırmalar Özet   PDF
K. Turan, S. Tokgönül
 
Cilt 24, Sayı 3 (1984) Akdeniz Bölgesi pamuklarında görülen Solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na karşı bazı pamuk çeşitlerinin duyarlılıklarının saptanması üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
M.S. Dolar
 
Cilt 32, Sayı 1-4 (1992) Akdeniz Bölgesi Patates Alanlarının Halka Çürüklük Hastalığı (Clavibacter michiganense subsp. sepedonicum) Yönünden Taranması Özet   PDF
S. Tokgönül
 
Cilt 20, Sayı 1-4 (1980) Akdeniz Bölgesi turunçgillerinde zararlı olan Turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri Ashomed)’nın biyolojisi ve mücadelesi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
O.Z. Soylu
 
Cilt 31, Sayı 1-4 (1991) Akdeniz Bölgesi Yemeklik Baklagillerinde Görülen Fungal Hastalıklar Özet   PDF
Seral YÜCEL, Mevlüt GÜNCÜ
 
Cilt 21, Sayı 4 (1981) Akdeniz Bölgesinde Çileklerde Siyah Kök Çürüklüğü Nedenleri Üzerinde Ön Çalışmalar. Özet   PDF
K. Turan, N. Kılıç
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1993) Akdeniz Bölgesinde Fasulye Alanlarında Bulunan Böcek ve Akar Faunası Özet   PDF
C. Yabaş, A. Ulubilir
 
Cilt 24, Sayı 3 (1984) Akdeniz Bölgesinde ikinci ürün olarak ekilen mısırlarda görülen fungal hastalıklar üzerinde sürvey çalışmaları. Özet   PDF
A. Ataç
 
Cilt 35, Sayı 3-4 (1995) Akdeniz Bölgesinde ikinci ürün soya tarlalarındaki yabancı otlar ve mücadele imkanlarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
E. Uluğ, İ. Kadıoğlu
 
Cilt 31, Sayı 1-4 (1991) Akdeniz Bölgesinde Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensıs Berk. and Curt.) Hastalığının Kimyasal Mücadelesi Üzerinde Çalışmalar Özet   PDF
Seral YÜCEL, Mevlüt GÜNCÜ
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1994) Akdeniz Bölgesinde Susamlarda Kökboğazı Çürüklüğü Hastalıkları Özet   PDF
A. Ataç, V. Çetin, B. İpkin
 
Cilt 16, Sayı 2 (1976) Akdeniz Bölgesinde Turunçgil Virüs Hastalıkları Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
A. Cengiz, M. S. Dolar, N. Tekinel, Y. Z. Nas
 
Cilt 8, Sayı 3 (1968) Akdiken akarı (Tetranychus viennensis Zacher)’nın biyolojisi, mücadelesi, yayılış sahası ve konukçuları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
M.E. Göksu
 
Cilt 8, Sayı 3 (1968) Alüminyum Fosid esaslı fümigantlardan “Phostoxin? in boş un fabrikalarında tatbikine ve unlara nufuzuna ait araştırmalar. Özet   PDF
T. Esin
 
Cilt 10, Sayı 2 (1970) Aldicarb ve Disulfoton terkipli iki granül sistemik ilacın Tetranychus urticae (Koch) akarı üzerinde biyolojik aktivitesinin ve tesir süresinin tesbiti. Özet   PDF
K. Kazancıoğlu, N. Doğan
 
Cilt 2, Sayı 11 (1962) Aliminyum phosphide (phostoxin)’i köy tipi hububat depolarında Oryzaephilus surinamensis’e karşı kullanma imkânları üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
T. Esin
 
Cilt 2, Sayı 7 (1961) Altı nesil allethrin ve piperonil butoksit ile selekte edilen buğday bitinin (Calandra granaria (L) Dişisi ve Erkekleri Üzerinde müşahedeler. Özet   PDF
C. Sevintuna
 
Cilt 57, Sayı 4 (2017) Amanos Dağları’nın güneybatı bölgesinden oribatulid akarlar (Acari, Oribatida, Oribatulidae) Özet   PDF
Yasemin AY, Nusret AYYILDIZ
 
Cilt 13, Sayı 3 (1973) Amasya ili kirazlarında zarar yapan Amasya kiraz hastalığı üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
K. Alay, H. İşmen, N. Altınyay, Ö. Hancıoğlu, F. Dündar, L. C. Blodgett
 
Cilt 15, Sayı 3 (1975) Amasya ve Samsun illerinde ayvalarda zarar yapan Monilia linhartiana Prill. Et Del’in apothes oluşumu üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
N. Altınyay
 
Cilt 51, Sayı 2 (2011) Amasya ve Tokat illerinde yetiştirilen eriklerde Elma mozaik virüs (Apple mosaic virus, ApMV)’ü enfeksiyonu ve yaygınlığı Özet   PDF
Kemal DEĞİRMENCİ, Birol AKBAŞ
 
Supplement 1 (1972) Amasya’da Ayva Monilyası (Monilia linhartiana Prill. et Del)’nın Durumu, Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
N. Altınyay
 
Cilt 1, Sayı 6 (1960) Ambar böcekleri teşhis anahtarı. Özet   PDF
T. Esin
 
Cilt 21, Sayı 1 (1981) Ambar, depo ve silolarda tarım ürünlerine zarar veren ev sıçanı (Rattus rattus L.) ve Göçmen sıçan (Rattus norvegicus Berkenhout)’a karşı ultrasonik Dalga yayınlayan Rat paytrol aletinin kaçırıcı etkisi üzerinde incelemel Özet   PDF
E. Tutkun
 
Cilt 1, Sayı 3 (1960) Anbarlanan gıda maddelerine arız olan önemli haşerelerin teşhis anahtarları (ergin haşereler). Özet   PDF
T. Esin
 
Cilt 1, Sayı 4-5 (1960) Anbarlanmış gıda maddelerine arız olan önemli haşerelerin teşhis anahtarları (ergin haşereler) Orthoptera, Dermaptera, Psocoptera, Hemiptera). Özet   PDF
T. Esin
 
Cilt 48, Sayı 4 (2008) Ankara ili armut (Pyrus communis L.) bahçelerinde saptanan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar Özet   PDF
E. EVLİCE, M. E. ÖKTEN
 
Cilt 48, Sayı 2 (2008) Ankara ili Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde domates fideliklerindeki çökerten etmenlerinin tespiti ve patojenisite durumları Özet   PDF
Ayşe AŞKIN, Y. Zekai KATIRCIOĞLU
 
Cilt 44, Sayı 1-4 (2004) Ankara ili domates ekiliş alanlarında solgunluk ve kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan fungal hastalık etmenleri. Özet   PDF
S. Ozan, S. Maden
 
Cilt 45, Sayı 1-4 (2005) Ankara ili domates ekiliş alanlarında yapraklarda hastalık oluşturan fungal etmenler, yaygınlıkları ve çıkış zamanları. Özet   PDF
S. Ozan, S. Maden
 
Cilt 52, Sayı 3 (2012) Ankara ili havuç alanlarında görülen fungal yaprak hastalıklarının belirlenmesi ve yaygınlık oranlarının saptanması Özet   PDF
Senem TÜLEK, F. Sara DOLAR
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Ankara ili hububat depolarında bulunan zararlı böcek türleri Özet   PDF
Fatma BAĞCI, Abdullah YILMAZ, Sait ERTÜRK
 
Cilt 22, Sayı 3 (1982) Ankara ilinde Lahana kelebeği (Pieris rapae (L.) Lep.:Pieridae)’nin parazit kompleksi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
N. Kılınçer
 
Sayı 5 (1953) Ankara lağım sıçanları (Rattus spp.) üzerinde yapılan bir mücadele denemesi. Özet   PDF
N. Lodos
 
Cilt 27, Sayı 1-2 (1987) Ankara ve Eskişehir İllerinde Depolanmış Tahılda Zarar Yapan Buğday Biti (Sitophilus granarius L.)’nin Uygulamada Kullanılan Koruyucu İlaca Karşı Direnç Durumunun Araştırılması. Özet   PDF
N. Dörtbudak, D. Yılmaz, M. Aydın
 
Cilt 37, Sayı 3-4 (1997) Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalışmalar. Özet   PDF
A. Tamer, M. Aydemir, A. Has
 
Cilt 53, Sayı 4 (2013) Ankara ve Tokat’ta elma ve armut bahçelerinde Ateş yanıklığı hastalığının [Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.] enfeksiyon risk günlerinin belirlenmesinde tahmin modellerinin kullanılması üzerine çalışmalar Özet   PDF
Aynur KARAHAN, Meriç ÖZAKMAN, Şenol ALTUNDAĞ
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumu’nda bulunan bazı familyalara ait örneklerin değerlendirilmesi Özet   PDF
N. Pınar GÜZEL, Zeki AYTAÇ
 
Cilt 26, Sayı 3-4 (1986) Ankara İlinde Önemli Meyve Ağaçlarında Tespit Edilen Kabuklu Bitler (Homoptera : Diaspididae). Özet   PDF
S. Çobanoğlu, Z. Düzgüneş
 
Cilt 29, Sayı 1-2 (1989) Ankara İlinde Meyve Ağaçlarında Zarar Yapan Önemli Lepidopterlerin Yumurta Parazitlerinden Trichogramma türleri (Hym : Trichogrammatidae ve Bunların Yayılışı Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
H. Bulut, N. Kılınçer
 
Cilt 30, Sayı 1-4 (1990) Ankara İlinde Yaprak Büken Türleri (Archips spp.:Lep.: Torticidae)’nin Yumurta Paraziti Trichogramme dendrolimi Matsumura(Hym.:Trichogrammatidae)’nin Yaşayışı ve Doğal Etkinliği Üzerinde Araştırmalar Özet   PDF
H. Bulut, N. Kılınçer
 
Cilt 8, Sayı 2 (1968) Ankara-Güdül bölgesinin Orthoptera faunası üzerinde sistematik araştırmalar. Özet   PDF
İ. Gümüşsuyu
 
Cilt 8, Sayı 1 (1968) Ankara’da Aporia crataegi L. (Lepidoptera: Pieridae) nin göçü. Özet   PDF
M.N. Şişli
 
Cilt 29, Sayı 1-2 (1989) Ankara’da Domateslerde Görülen Stolbur Hastalığı Üzerinde Araştırmalar Özet   PDF
S. Çalı, Y. Özdemir, A. Kalkandelen
 
Cilt 23, Sayı 1 (1983) Ankara’da Gül gal arıları (Rhodites spp.)’nın (Hym.:Cynipidae) parazitleri üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
N. Kılınçer
 
Cilt 22, Sayı 1 (1982) Ankara’da Lahana yaprak biti (Brevgicoryne brassicae (L.)–Homoptera:Aphididae)’nin parazit kompleksi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
N. Kılınçer
 
Cilt 19, Sayı 4 (1979) Ankara’nın Çubuk İlçesine bağlı bazı köylerde patateslerde görülen virus hastalıkları. Özet   PDF
S. Kurçman
 
Cilt 15, Sayı 2 (1975) Antalya bölgesi pamuklarında Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis (Boisd.)’nun insektisidlere karşı direnci. Özet   PDF
T. Öden, A. Temizer, G. Ersoy, K. Kunter
 
Cilt 24, Sayı 4 (1984) Antalya ili elma ağaçlarında zarar yapan Elma gövde kurdu (Synanthedon myopaeformis Borkh.Lep.: Aegeriidae)’nun populasyon yoğunluğu ve doğal düşmanlarının tesbiti üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
A. Özkan, K. Çiftçi, İ. Alp
 
Cilt 25, Sayı 1-2 (1985) Antalya ili elma bahçelerindeki önemli zararlılar ile doğal düşmanlarının tespiti üzerinde ön çalışmalar. Özet   PDF
K. Çiftçi, N. Türkyılmaz, F. Kumaş, A. Özkan
 
Cilt 35, Sayı 1-2 (1995) Antalya ili elma zararlılarının biyolojik mücadele imkanlarının araştırılması. Özet   PDF
K. Çiftçi, A. Özkan, N. Türkyılmaz
 
Cilt 23, Sayı 4 (1983) Antalya ili zeytin zararlıları ile doğal düşmanlarının tesbiti üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
A. Yayla
 
Cilt 35, Sayı 1-2 (1995) Antalya ili zeytinliklerindeki zararlılara karşı biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması. Özet   PDF
A. Yayla, M. Kelten, T. Davarcı, A. Salman
 
Cilt 52, Sayı 3 (2012) Antalya ilinde örtüaltı biber yetiştiriciliğinde Patates Y virüsü (PVY) patotiplerinin belirlenmesi ve bazı biber çeşitlerinin PVY’ye karşı reaksiyonları Özet   PDF
Nejla ÇELİK, Ramazan ÖZALP, Münevver GÖÇMEN
 
Cilt 33, Sayı 3-4 (1993) Antalya ilinde Domateslerdeki Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin Tespiti Özet   PDF
E. Kahveci, A. Gürcan
 
Cilt 53, Sayı 3 (2013) Antalya ve Eskişehir illerindeki Enginar (Cynara scolymus L.) ekiliş alanlarında saptanan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar Özet   PDF
İlker KEPENEKÇİ, Emre EVLİCE
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Antalya ve Mersin ili örtü altı patlıcan ekim alanlarında kurşuni küf ve beyaz çürüklük hastalıklarının yaygınlık oranlarının belirlenmesi Özet   PDF
H. Handan ALTINOK
 
Cilt 29, Sayı 1-2 (1989) Antalya İli Sebze Alanlarında Tespit Edilen Phytoseiidae Berlese, 1915 (Acarina : Mesostigmata) Türleri Özet   PDF
S. Çobanoğlu
 
Cilt 28, Sayı 1-2 (1988) Antalya İli sebzelerinde yararlı Tetranychus spp. (Acarina: Tetranychidae)nin ve Doğal Düşmanlarının Populasyon Yoğunluklarının Tespiti Üzerinde Ön Çalışmalar. Özet   PDF
A. Soysal, A. Yayla
 
Cilt 41, Sayı 3-4 (2001) Antalya İli turunçgil bahçelerinde entegre mücadele çalışmaları (1995-1999). Özet   PDF
A. Özkan, Ş.A. Akteke, M. Kaplan, M. Gürol, N. Eray, Y. Dalka, H. Uysal, H. Aytekin, E. Akyel, G. Çelik, M. Arslan, H. Tuncel
 
Cilt 49, Sayı 3 (2009) Antalya’da Palmiye kırmızıböceği [Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Col.:Curculionidae)]’ne karşı “Rhyfer®? feromonun  etkililiği ve ergin uçuş aktivitesi Özet   PDF
Huriye ZEKİ, Ahmet ÖZKAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (1959) Antep Fıstıklarında Pachypasa otus Drury. Özet   PDF
R. Sipahi
 
Cilt 13, Sayı 1 (1973) Antep fıstığı (Pistacia vera ) zararlısı Şıralı Zenk (Idiocerus stali Fieb.)e karşı sistemik etkili ilaçlarla yapılan denemeler. Özet   PDF
C. Tokmakoğlu
 
Cilt 13, Sayı 2 (1973) Antep fıstığı (Pistacia vera) zararlısı Agonoscena targioni Licht. Böceğinin biyolojisi ile ilgili bazı tespitler. Özet   PDF
C. Tokmakoğlu
 
Cilt 6, Sayı 4 (1966) Anticoagulant Rodentisitlerin ev, anbar fare ve sıçanlarına etkileri üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
İ. Okar, İ. İlikler, Ş. Pala
 
Sayı 4 (1952) Aonidiella cinsi ve Türkiye’de bulunan nevileri Özet   PDF
Z. Düzgüneş
 
Cilt 48, Sayı 2 (2008) Apiaceae familyasından bitkilerin tohumlarında beslenen Graphosoma lineatum L. (Heteroptera, Pentatomidae)’un biyolojik parametreleri ve uygun besin seçimi Özet   PDF
Erhan KOÇAK, Aydemir BARIŞ
 
Cilt 54, Sayı 4 (2014) Armut ağaçlarında Ateş Yanıklığı etmeni Erwinia amylovora (Burrill ) Winslow et al.’ya karşı bakteri uygulamaları ile biyolojik mücadele imkânlarının araştırılması Özet   PDF
Yılmaz KARABIÇAK, Recep KOTAN
 
Cilt 10, Sayı 4 (1970) Armut filiz arısı (Janus compressus F.)’nın tanınması, yaşayışı, zararı ve mücadele imkanları üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
Z. İren, S. İren
 
Cilt 5, Sayı 2 (1965) Armut yaprak uyuzu (Eriophyes pyri Pgst) üzerinde tetkik ve görüşler. Özet   PDF
Z. İren
 
Cilt 54, Sayı 4 (2014) Arpa ağbenek (Pyrenophora teres Drechs.) hastalığının yayılış durumu, neden olduğu verim kaybı ve verim bileşenlerine etkisi üzerinde araştırmalar Özet   PDF
Eray DAMGACI
 
Cilt 5, Sayı 2 (1965) Arpa yaprak biti’ne (Diuraphis noxius) karşı laboratuar ilaç denemeleri. Özet   PDF
T. Öden, A. Temizer, G. Altınayar
 
Cilt 6, Sayı 1 (1966) Arpa yaprak bitine (Diuraphis noxius) karşı granül phorate ve disyston ile laboratuvar denemeleri. Özet   PDF
T. Özden, G. Ersoy, A. Temizer
 
Cilt 7, Sayı 3 (1967) Artropod’larla geçen bitki virüs hastalıklarının memleketimizdeki durumu. Özet   PDF
S. İren
 
Cilt 51, Sayı 1 (2011) Artvin ilinde saptanan euphthiracarid akarlar (Acari: Oribatida) Özet   PDF
Nusret AYYILDIZ, Hatice AYDIN YÜKSEL, Ayşe TOLUK
 
Cilt 50, Sayı 3 (2010) Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalışmalar Özet   PDF
Mustafa PORTAKALDALI, Serdar SATAR
 
Cilt 2, Sayı 12 (1962) Arı kovanlarında önemli zarar yapan Balmumu güvesi (Galleria mellonella L.) nin morfolojisi, biyolojisi ve yayılışı üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
M. Özer
 
Cilt 7, Sayı 4 (1967) Asma Ağustos Böceği (Chloropsalta viridissima, Walker) üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
M.A. Anbaroğlu
 
Cilt 56, Sayı 1 (2016) Asma virüslerinin tanılanmasında DAS-ELISA ve RT-PCR yöntemlerinin duyarlılıklarının karşılaştırılması Özet   PDF
Serpil ERİLMEZ, Aydan KAYA
 
Cilt 3, Sayı 4 (1963) Aspergillus flavus Link. Mantarının Çöl Çekirgesi (Schistocerca gregaria Forsk.)’nin muhtelif biyolojik devrelerindeki hastalık simptomu ve patojenitesi üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
S. Balamir, O. Karahan
 
Cilt 2, Sayı 9 (1961) Aspodelus mierocarpus Salzmet. Viv. (Çiriş otu)’a karşı Dowpon ilacı ile mücadele denemeleri. Özet   PDF
S. Bilgir
 
Cilt 16, Sayı 2 (1976) Ateş Yanıklığı Etmeni (Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.)’nin Teşhisinde Kullanılmak Üzere Antiserum Hazırlanması Üzerinde Çalışmalar. Özet   PDF
K. Türkoğlu, Y. E. Öktem
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Avcı Anthocoris minki’nin antepfıstığı bahçelerinde bulunan farklı predatör türler, Campylomma lindbergi, Deraeocoris pallens ve Oenopia conglobata ile birlik içi avcılığı Özet   PDF
Ertan YANIK, Levent ÜNLÜ, Abuzer YÜCEL
 
Cilt 27, Sayı 1-2 (1987) Avcı Akar Ambyseius potenlillae (German) (Acarina : Phytoseiidae)’nin Taksonomik ve Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
S. Çobanoğlu
 
Cilt 44, Sayı 1-4 (2004) Avcı böcek Anthocoris nemoralis(F.) (Heteroptera: Anthocoridae)’in laboratuvar ve doğa şartlarında Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae) ve Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae) yumurta tüketimi. Özet   PDF
E. Yanık, A. Uğur
 
Cilt 54, Sayı 3 (2014) Avrupa Sünesi (Eurygaster maura L.)’nin emgi zararının buğdayda çimlenme ve sürmeye etkisi Özet   PDF
Mümtaz ÖZKAN, Numan E. BABAROĞLU, Atilla GÖKDOĞAN
 
Cilt 22, Sayı 1 (1982) Ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et de Toni)’nün yapay inokulasyonu, bunun değerlendirilmesi, inokulasyondan sonraki sıcaklığın hastalık çıkışına etkisi ve kimyasal savaşımı. Özet   PDF
S. Maden
 
Cilt 1, Sayı 4-5 (1960) Ayçiçeğinde Canavar otuna “Orobanche cumana? karşı Alkyl Alkol terkipli “Shell A-A Weed Killer? ilacı ile ön mücadele denemeleri. Özet   PDF
İ. Kepsutlu
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Aydın İli’nde pamuk alanlarından elde edilen Verticillium dahliae Kleb. izolatlarının vejetatif uyum grupları Özet   PDF
Havva DİNLER, Seher BENLİOĞLU
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Aydın, Balıkesir ve İzmir illerinde zeytin ağaçlarındaki viral hastalık etmenlerinin tanılanması ve bulunma durumlarının belirlenmesi Özet   PDF
Serpil ERİLMEZ, Semih ERKAN
 
Sayı 4 (1952) “Chlorose? üzerinde ilaç denemeleri. Özet   PDF
H. Pamir, N. Şişli
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) Çanakkale ilinde mısır bitkisinde zararlı Mısır koçankurdu, Sesamia nonagrioides Lefebvre 1827 (Lepidoptera: Noctuidae)’in kışlama durumu ve ergin popülasyon gelişmesi Özet   PDF
Ali ÖZPINAR, Burak POLAT, Ali Kürşat ŞAHİN, Sakine ÖZPINAR
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Çanakkale ili meyve alanlarında Grapholita molesta Busck, 1916, (Lepidoptera: Tortricidae)’nın yayılışı ve ergin popülasyon değişimi Özet   PDF
Ali ÖZPINAR, Ali Kürşat ŞAHİN, Burak POLAT, İlke ÖZBEK
 
Cilt 54, Sayı 3 (2014) Çanakkale ilinde Archips rosana (Linnaeus, 1758) ve Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın meyve alanlarında yayılışı ve şeftali bahçelerinde popülasyon gelişmesi Özet   PDF
Şeyda ERCAN, Ali ÖZPINAR
 
Cilt 55, Sayı 4 (2015) Çanakkale ilinde Domates güvesi [Tuta absoluta (Meyrick 1917), (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin konukçuları ve bulaşma oranının belirlenmesi Özet   PDF
Burak POLAT, Ali ÖZPINAR, Ali Kürşat ŞAHİN
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) Çanakkale ve Balıkesir illeri yumuşak çekirdekli meyve ağaçları ve yabancı otlar üzerinde bulunan bitki zararlısı akar türleri Özet   PDF
İsmail KASAP, Sultan ÇOBANOĞLU, Serkan PEHLİVAN, Şahin KÖK, Gökhan BAŞTUĞ
 
Cilt 48, Sayı 1 (2008) Çankırı (İndağı)’da meşelerde zararlı Yeşil meşe bükücüsü [Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae)]’nün farklı yüksekliklerde uçuş periyodunun belirlenmesi Özet   PDF
Yalçın KONDUR, Ziya ŞİMŞEK
 
Cilt 16, Sayı 4 (1976) Çayır Çekirgesi (Aiolopus thalassinus Fab.)’ni Yetiştirme Tekniği. Özet   PDF
A. A. Baloch, A. H. Soomro
 
Cilt 13, Sayı 4 (1973) Çöl çekirgesi (Schistocerca gregaria Farsk.) erginlerinin olgunluk öncesi dönem sonlarında düşük sıcaklıklara karşı olan dayanıklılığı üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
E. Tutkun
 
Cilt 7, Sayı 3 (1967) Çöl çekirgesi (Schistocerca gregaria Forks.) Nymph’lerinin çeşitli yemlerle beslenmesi ve beslenme ile ilgili olarak nymph’lerin vücut gelişmesinde görülen farklılıklar. Özet   PDF
E. Tutkun
 
Cilt 30, Sayı 1-4 (1990) Çözücü Olarak Bitkisel Yağ İçeren “Malathion? Terkipli EC Formülasyonlarının Fitotoksitelerinin Araştırılması Özet   PDF
S. Ağar, S. Toros
 
Cilt 14, Sayı 3 (1974) Çekirge mücadelesinde kullanılan Benzenhexachlorid (BHC) nin mera otlarında bakiye seviyelerinin tetkiki. Özet   PDF
A. Güvener
 
Cilt 1, Sayı 2 (1959) Çekirge mücadelesinde yeni tekniğe göre hazırlanmış “ekzos memeli? mücadele aleti. Özet   PDF
G. Erimgüner
 
Cilt 24, Sayı 2 (1984) Çekirge Nimf Yoğunluğunun Tesbitinde Uygulanan m2’de Sayım Yöntemi Yerine Atrapla Sayım Yönteminin Kullanılma Olanağı Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
A.R. Akıncı
 
Cilt 1, Sayı 3 (1960) Çekirge nymph ve erginlerine karşı gamma bhc ihtiva eden toz ilaçların müessiriyeti hakkında araştırmalar. Özet   PDF
H. Türkmenoğlu, İ. Oktar
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie, 1942)’nun Çankırı ve Çorum illeri çeltik ekim alanlarındaki yaygınlığı Özet   PDF
Emre EVLİCE, İlker KEPENEKCİ, Adnan TÜLEK
 
Cilt 23, Sayı 1 (1983) Çukurova Bölgesinde Beyaz Sinek (Bemisia tabaci Genn.)’in kışı geçirme durumu ve konukçularının tesbiti üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
A. Tunç, N. Turhan, A.H. Belli, A. Kişmir, T. Tekin, N. Kısakürek
 
Cilt 11, Sayı 1 (1971) Çukurova Bölgesinde sebzelerde Çökerten hastalığı ve mücadelesi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
N. Akyalçın
 
Cilt 12, Sayı 1 (1972) Çukurova Bölgesinde sivri biberlerdeki Mozayık virüslerinin yağsız sütle önlenmesi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
M. S. Dolar, S. Nas, Y. Salcan
 
Cilt 35, Sayı 3-4 (1995) Çukurova’da açık alanlarda yetiştirilen sebzelerde beyazsinek (Bemisia tabaci Genn.)’İn popülasyon değişimi, doğal düşmanları ve mücadelesi üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
A. Ulubilir, C. Yabaş
 
Cilt 35, Sayı 1-2 (1995) Çukurova’da kanola (Brassica napus L. var oleifera D.C.) ekim alanlarındaki yabancıotlar ve mücadelesi. Özet   PDF
İ. Kadıoğlu, E. Uluğ, İ. Üremiş
 
Cilt 48, Sayı 1 (2008) Çukurova’da karpuz Fusarium solgunluğu etmeni Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un ırklarının ve bu ırklara karşı bazı karpuz çeşitlerinin reaksiyonlarının belirlenmesi Özet   PDF
Tahsin AY, Ali ERKILIÇ
 
Cilt 23, Sayı 3 (1983) Çukurova’da Soya (Glycina max L.)’da böcek ve akar faunasının tesbiti üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
N. Turhan, A. Tunç, A. Belli, A. Kişmir, N. Kısakürek
 
Cilt 48, Sayı 2 (2008) Örtüaltı yetiştiriciliğinde hıyar kök çürüklüğü hastalığına (Rhizoctonia solani, Fusarium solani)karşı Trichoderma harzianum rifai KRL AG2’nin etkisinin belirlenmesi Özet   PDF
Seral YÜCEL, Tahsin AY, Ayşegül ÇOLAK
 
Cilt 54, Sayı 4 (2014) Örtüaltında yetiştirilen marulda kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers.) hastalığına karşı mücadele imkânlarının araştırılması Özet   PDF
Zühtü POLAT, Arzu COŞKUNTUNA
 
Cilt 51, Sayı 4 (2011) Örtüaltından toplanan Trialeurodes vaporariorum (Westw.) ve Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera:Aleyrodidae) türlerinin poliakrilamid jel elektroforez yöntemiyle belirlenmesi Özet   PDF
Cem ERDOĞAN, A. Sibel VELİOĞLU, M. Oktay GÜRKAN, Graham D. MOORES, Ian DENHOLM
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Ülkemiz için yeni bir kök-ur nematodu türü, Meloidogyne exigua Goeldi 'nın taksonomik özellikleri ve diğer kök-ur nematodu türleri Özet   PDF
İlker KEPENEKÇİ, Emre EVLİCE, Güler ÖZTÜRK
 
Cilt 41, Sayı 3-4 (2001) Üzümlerden izole edilen kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers.) izolatlarına bazı fungisitlerin etkileri üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
A.A. Burçak, N. Delen
 
Sayı 3 (1952) Bahçe salyangozu Helix sp.’ye karşı yapılan mücadele denemeleri Özet   PDF
Z. İren
 
Cilt 1, Sayı 4-5 (1960) Baklada Canavar Otu (Orobanche crenata forsk.) na karşı yapılan mücadele denemelerinin neticeleri. Özet   PDF
M.O. Özalp
 
Sayı 2 (1952) Baklalarda Botrytis leke hastalığı Özet   PDF
G. Karel
 
Sayı 1 (1952) Bakliyat ve sebze tohumları üzerinde ilaçlama denemeleri. Özet   PDF
H. Bremer, H. Bıyıkoğlu
 
Cilt 13, Sayı 1 (1973) Bakteriyel Dut Yanıklığının simptomatolojisi ve etmeni (Pseudomonas mori (Boyer and Lambert) Stevens)’nin biyokimyasal özellikleri üzerinde çalışmalar. Özet   PDF
K. Türkoğlu, Y. E. Öktem
 
Cilt 53, Sayı 3 (2013) Balıkesir (Gönen) ve Edirne (Uzunköprü)’de depolanmış çeltik ve pirinçlerde saptanan zararlı böcek türleri Özet   PDF
Seda ATABAY, Volkan AYDIN, Nihal ÖZDER
 
Sayı 5 (1953) Bartschia trixago Buğday paraziti Özet   PDF
H. Bremer
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Bartın ve Kastomonu illerinde tespit edilen Coccoidea (Hemiptera) türleri Özet   PDF
M. Bora KAYDAN, Selma ÜLGENTÜRK, Işıl ÖZDEMİR, M. Rıfat ULUSOY
 
Cilt 50, Sayı 2 (2010) Batı Karadeniz Bölgesinde örtü altında yetiştirilen fasülyelerde köşeli yaprak lekesi etmeni Pseudocercospora griseola (Sacc.) Ferraris (=Isariopsis griseola Sacc.)’nın izolasyonu Özet   PDF
Sirel OZAN, Salih MADEN
 
Cilt 19, Sayı 3 (1979) Batı Anadolu turunçgillerinde zarar yapan Kabuklu bitler (Diaspididae) ve Aphytis melinus DeBach paraziti üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
M. Tunçyürek-Soydanbay, E. Erkin
 
Cilt 19, Sayı 4 (1979) Batı Anadolu turunçgillerinde zarar yapan Kabuklu bitler (Diaspididae) ve Aspidiotiphagus citrinus Craw. paraziti üzerinde araştırmalar. Özet   PDF
M. Tunçyürek-Soydanbay, E. Erkin
 
Cilt 52, Sayı 4 (2012) Batı Karadeniz bölgesi mısır ekiliş alanlarında koçan çürüklüğü etmeni Fusarium verticilloides'in zearalenone oluşturma durumu üzerinde araştırmalar Özet   PDF
Orhan BÜYÜK, Nuray ÖZER
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) Batı Karadeniz Bölgesiʼnde fasulye köşeli yaprak lekesi hastalığının kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar Özet   PDF
Sirel OZAN, Senem TÜLEK, Fikret DEMİRCİ
 
Cilt 53, Sayı 4 (2013) Bazı bitki aktivatörlerinin Patates siğil hastalığı [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Per.]'na etkileri Özet   PDF
Emel ÇAKIR, Fikret DEMİRCİ
 
Cilt 55, Sayı 3 (2015) Bazı buğday çeşitlerinin patojen Rhizoctonia tür ve anastomosis gruplarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi Özet   PDF
Filiz ÜNAL, F. Sara DOLAR, A. Kadir AKAN
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Bazı incir çeşitlerinin Rosellinia kök çürüklüğü etmeni Rosellinia necatrix Prill.’e duyarlılık düzeylerinin saptanması Özet   PDF
Eşref TUTMUŞ, Özlem DOĞAN, Mesut ÖZEN, Nilgün TAN, Berrin ŞAHİN, Birgül ERTAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1959) Bazı organik fosforlu insektisidlerin toksisitesi üzerine güneş ışığının tesiri. Özet   PDF
T. Öden
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Bazı pamuk çeşitlerinin solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. Özet   PDF
M.H. Aydın, A. Sağır
 
Cilt 51, Sayı 2 (2011) Bazı pamuk genotiplerinin verticillium solgunluk hastalığı etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne karşı reaksiyonlarının belirlenmesi Özet   PDF
Oktay ERDOĞAN, Halil DÜNDAR, M. Erhan GÖRE
 
Cilt 27, Sayı 3-4 (1987) Bazı Phytophthora spp. İzolatlarına Karşı Önemli Sebze Çeşitlerinin Reaksiyonları Üzerinde Araştırmalar. Özet   PDF
A. Sağır, M. Yıldız
 
Cilt 2, Sayı 7 (1961) Bazı ambar zararlılarının laboratuvarda yetiştirme metodları. Özet   PDF
C. Sevintuna, K. Kazancıoğlu, Ş. İnce
 
Cilt 53, Sayı 3 (2013) Bazı arpa genotiplerinin Drechslera teres f. maculata(Smed.-Pet., 1971)'ya karşı fide dönemi reaksiyonlarının belirlenmesi Özet   PDF
Duygu AKTAŞDOĞAN, Aziz KARAKAYA, Arzu ÇELİK OĞUZ, Zafer MERT, İsmail SAYİM, Namuk ERGÜN, Sinan AYDOĞAN
 
Cilt 55, Sayı 3 (2015) Bazı arpa çeşitlerinin Drechslera teres f. teres’e fide dönemi tepkilerinin belirlenmesi Özet   PDF
Burcu YAZICI, Aziz KARAKAYA, Arzu ÇELİK OĞUZ, Zafer MERT
 
Cilt 55, Sayı 3 (2015) Bazı arpa çeşitlerinin ve ileri kademe arpa hatlarının Rhynchosporium commune’a fide dönemi tepkilerinin belirlenmesi Özet   PDF
Mohammad Reza AZAMPARSA, Zafer MERT, Aziz KARAKAYA, İsmail SAYİM, Namuk ERGÜN, Sinan AYDOĞAN
 
Cilt 49, Sayı 4 (2009) Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma Özet   PDF
Selin KALAFAT, Aziz KARAKAYA, Mehmet Demir KAYA, Suay BAYRAMİN
 
Cilt 52, Sayı 3 (2012) Bazı çeltik çeşitlerinin çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi, Christie)’na reaksiyonları Özet   PDF
Adnan TÜLEK, Sultan ÇOBANOĞLU
 
Cilt 56, Sayı 4 (2016) Bazı bitki aktivatörlerinin salata-marulda kurşuni küf hastalığına (Botrytis cinerea Pers.:Fr.) karşı etkilerinin araştırılması Özet   PDF
Ümit ESER, Arzu COŞKUNTUNA
 
Cilt 56, Sayı 1 (2016) Bazı bitki ekstraktları ve deltamethrine ile karışımlarının Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Chrysomelidae) erginlerine toksik ve yumurta bırakmayı engelleme etkileri Özet   PDF
Gülşen KAYAHAN SAYLAM, Hüseyin ÇETİN
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Bazı bitki ekstraktları ve kimyasal maddelerin tütün mozaik virüsü enfeksiyonuna etkilerinin araştırılması Özet   PDF
Neziha ARSLAN, Semih ERKAN
 
Toplam 953 ögeden 1 - 200 arası > >>